آنیتا -1

سوال های چشمه ی نور دوم ابتدایی

چشمه ی نور چیست ؟هر چیزی که از خود نور بدهد چشمه ی نور است .

2-انواع چشمه ی نور را نام ببرید ؟ چشمه ی نور طبیعی –چشمه ی نور مصنوعی

3- چند چشمه ی نور طبیعی نام ببرید ؟ خورشید –ستاره – کرم شتاب

4- چند چشمه ی نور مصنوعی نام ببرید ؟ شمع روشن –چراغ قوه ی روشن –ماه

5- پر نور ترین چشمه ی نوری که می شناسید چیست ؟ خورشید

6- برای دیدن اجسام چه چیزهایی احتیاج داریم ؟ 1- چشم سالم 2- چشمه ی نور -3-جسم

7 – از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای مطالعه کردن –دیدن – عکاسی – راهنمایی –روشنایی – اعلام خطر – هشدار

8- سایه چگونه درست می شود ؟ اگر نور از چیزی نگذرد در پشت آن چیز  سایه درست می شود .

9 – چه موقع از روز سایه بلند تر است ؟ صبح وبعداز ظهر

10- چه موقع از روز سایه کوتاه تر است ؟ ظهر

11- چگونه می توان جهت سایه را تغییر داد ؟ با عوض کردن جهت نور

12- چگونه می توان سایه ی جسمی را کوچک تر کرد ؟ بادور کردن چشمه ی نور از جسم

13- چگونه می توان سایه ی جسمی رابزرگ تر کرد ؟ با نزدیک کردن چشمه ی نور به جسم

14- چه زمانی سایه ی جسم در اطرافش درست می شود ؟ زمانی که چشمهی نور در بالای آن باشد .بای بای

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۰ساعت 19:58  توسط آنیتا -1  |